hodiny

Časový rozvrh dne

8:00 – 9:00 PŘÍCHOD – puzzle, stavebnice, kreslení, volná hra
9:15 – 9:40 RANNÍ KROUŽEK PŘÁTELSTVÍ/English program
9:40 – 10:00 svačina
10:00 – 10:45 DOPOLEDNÍ VÝUKOVÝ PROGRAM: English program,
tématický program, tvůrčí činnosti

DOPOLEDNÍ PŘEDŠKOLNÍ PROGRAM (předškoláci) – Program Maxik, Předškolní týdeníčky, Předmatematická příprava, materiály Pedagogického centra, hra na flétnu

10:45 – 12:00 pohybové aktivity, pobyt venku – hra na hřišti, procházka,

logopedické chvilky, zpívání u piána

12:00 – 12:30 oběd
12:30 – 13:00 VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ PO OBĚDĚ
12:30 – 14:00 mladší děti -odpočinek na lůžku
12:45 – 13:00 starší děti – English reading
13:00 – 14:00 PŘEDŠKOLNÍ AKTIVITY (starší děti) -  Pacovní dílna-vaření/věda a pokusy, Metoda NTC
14:00 – 15:00 I. skupina – ODPOLEDNÍ KROUŽEK (hrazená aktivita)
English club, Zpívání, Logopedické hrátky, Výtvarná dílna 

II. skupina -  rozvoj dovedností, tvořivé činnosti, hra v centrech, POBYT VENKU

15:00 – 15:30 odpolední svačina
15:30 – 17:30 ODPOLEDNÍ ČINNOSTI 

POBYT VENKU

VOLNÁ HRA

ODCHOD DĚTÍ

Další informace