pocitadlo

Školné

(Ceník platný od 1. 1. 2019)

Vzdělávací centrum Salomon Family Preschool je součástí neziskové obecně prospěšné společnosti Salomon Family.

1. CENÍK ŠKOLNÉHO – PŘI ZÁPISU na celý ŠKOLNÍ ROK s výpovědní lhůtou

Zvýhodněné školné při zapsání dítěte do vzdělávacího centra na celý školní rok, tj. do 30. 6. Vzdělávací centrum se zavazuje po celý školní rok zajistit a držet dítěti místo a zachovat stejnou výši školného. Za neodchozené dny se školné nevrací. V případě potřeby ukončit docházku před koncem školního roku činí výpovědní lhůta 2 měsíce a počíná běžet od 1. dne následujícího měsíce, než ve kterém bylo písemně doručeno oznámení o ukončení docházky.

Jednorázový registrační poplatek při zápisu dítěte do vzdělávacího centra je 1.000,- Kč. Sourozenecká sleva činí 20 %celodenního měsíčního školného za každé dítě.

Docházka

Celodenní 8:00-17:30

Polodenní 8:00-13.00 nebo 12.30-17.30

5 dnů v týdnu

9.900,- Kč / měsíc

8.900,- Kč / měsíc

4 dny v týdnu

8.900,- Kč / měsíc

7.900,- Kč / měsíc

3 dny v týdnu

7.900,- Kč / měsíc

6.900,- Kč / měsíc

2 dny v týdnu

5.900,- Kč / měsíc

5.500,- Kč / měsíc

1 týden

4.500,- Kč

3.500,- Kč

+ 1 den k programu

700,- Kč

600,- Kč

1 hodina

200,- Kč

200,- Kč

+ ½ den k polodenní docházce

300,- Kč

Školné zahrnuje: péči o dítě ve vzdělávacím centru dle zvoleného rozsahu docházky,
vzdělávací program v bilingvním prostředí (český jazyk, anglický jazyk), vstupné na kulturní a jiné vzdělávací akce – divadelní představení, návštěva muzeí, planetária, narozeninové oslavy, dětský den, návštěvu Mikuláše s andělem, vánoční besídku, zahradní slavnost a jiné krátkodobé akce. Školné dále zahrnuje každodenní předškolní přípravu pro předškoláky dle týdenního rozvrhu. (Pozn. V
předškolní třídě může být vybírán jednorázový příspěvek na pomůcky –  ve výši 1500,- Kč/na celý rok)

Školné nezahrnuje: stravné

Platby: Školné se platí ve stejné měsíční výši po celý školní rok bez ohledu na počet volných dní v měsíci, viz. níže Organizace školního roku. Školné je splatné předem, do 20. dne v měsíci, který předchází měsíci docházky, za kterou se školné hradí. Školné se platí na účet číslo: 224 026 525/0300 u ČSOB (při platbě uveďte jméno dítěte a měsíc, za které školné hradíte)


Salomon Family o.p.s. dále nabízí během roku zájemcům akce nad rámec denního programu ve vzdělávacím centru jako např. plavecký výcvik, školka v přírodě, pobyt na horách pro rodiny s lyžařským výcvikem, další odpolední kroužky. Děti zapsané do Salomon Family Preschool mají zvýhodněné ceny a jsou umísťovány na tyto akce přednostně, zbývající místa jsou pak nabízena dalším zájemcům.

Provoz vzdělávacího centra probíhá od září do června.
V červenci nabízíme zájemcům letní provoz s možností si zvolit rozsah docházky dle potřeby.


0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 

2. CENÍK ŠKOLNÉHO-KRÁTKODOBÁ DOCHÁZKA v rozsahu 1-3 měsíce je s příplatkem 20 %

V případě volné kapacity je možno zapsat dítě k docházce kratší než školní rok. Docházka končí ke sjednanému dni bez nutnosti podávat výpověď. Vzdělávací centrum je povinno zajistit a držet volné místo dítěti pouze po dobu, která byla sjednána a uhrazena. Za objednané, ale neodchozené dny či měsíce se školné nevrací, centru náleží školné v plné výši.

Jednorázový registrační poplatek se v případě krátkodobé docházky se nevybírá.
Sourozenecká sleva činí 20
% z celodenního školného za každé dítě.

Docházka

Celodenní 8:00-17:30

Polodenní 8:00-13.00 nebo 12.30-17.30

5 dnů v týdnu

11.880,- Kč / měsíc

10.680,- Kč / měsíc

4 dny v týdnu

10.680,- Kč / měsíc

9.480,- Kč / měsíc

3 dny v týdnu

9480,- Kč / měsíc

8.280,- Kč / měsíc

2 dny v týdnu

7080,- Kč / měsíc

6.600,- Kč / měsíc

1 týden

4500,- Kč

3.500,- Kč

1 den/1/2 den

900,- Kč

700,- Kč (5 hodin)

1 hodina

200,- Kč

200,- Kč

+ ½ den k polodenní docházce

500,- Kč

Školné zahrnuje: péči o dítě ve vzdělávacím centru dle zvoleného rozsahu docházky,
vzdělávací program v bilingvním prostředí (český jazyk, anglický jazyk), vstupné na kulturní a jiné vzdělávací akce – divadelní představení, návštěva muzeí, planetária, narozeninové oslavy, dětský den, návštěvu Mikuláše s andělem, vánoční besídku, zahradní slavnost a jiné krátkodobé akce. Školné dále zahrnuje každodenní předškolní přípravu pro předškoláky dle týdenního rozvrhu. (Pozn. Může být vybírán jednorázový příspěvek na pomůcky – předškolní třída ve výši 1500,- Kč/na celý rok)

Školné nezahrnuje: stravné

Platby: Školné se platí ve stejné měsíční výši po celý školní rok bez ohledu na počet volných dní v měsíci, viz níže Organizace školního roku. Školné je splatné předem, do 20. dne v měsíci, který předchází měsíci docházky, za kterou se školné hradí. Školné se platí na účet číslo: 224 026 525/0300 u ČSOB (při platbě uveďte jméno dítěte a měsíc, za které školné hradíte)

 

Salomon Family o.p.s. dále nabízí během roku zájemcům akce nad rámec denního programu ve vzdělávacím centru jako např. plavecký výcvik, školka v přírodě, pobyt na horách pro rodiny s lyžařským výcvikem, další odpolední kroužky. Děti zapsané do Salomon Family Preschool mají zvýhodněné ceny a jsou umísťovány na ty to akce přednostně, zbývající místa jsou pak nabízena dalším zájemcům.

Provoz vzdělávacího centra probíhá od září do června.
V červenci nabízíme zájemcům letní provoz s možností si zvolit rozsah docházky dle potřeby.

 

     

Další informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ceník platný od 1. 1. 2019)

Vzdělávací centrum Salomon Family Preschool je součástí neziskové obecně prospěšné společnosti Salomon Family.

1. CENÍK ŠKOLNÉHO – PŘI ZÁPISU na celý ŠKOLNÍ ROK s výpovědní lhůtou

Zvýhodněné školné při zapsání dítěte do vzdělávacího centra na celý školní rok, tj. do 30. 6. Vzdělávací centrum se zavazuje po celý školní rok zajistit a držet dítěti místo a zachovat stejnou výši školného. Za neodchozené dny se školné nevrací. V případě potřeby ukončit docházku před koncem školního roku činí výpovědní lhůta 2 měsíce a počíná běžet od 1. dne následujícího měsíce, než ve kterém bylo písemně doručeno oznámení o ukončení docházky.

Jednorázový registrační poplatek při zápisu dítěte do vzdělávacího centra je 1.000,- Kč.
Sourozenecká sleva činí 20
%celodenního měsíčního školného za každé dítě.

Docházka

Celodenní 8:00-17:30

Polodenní 8:00-13.00 nebo 12.30-17.30

5 dnů v týdnu

9.900,- Kč / měsíc

8.900,- Kč / měsíc

4 dny v týdnu

8.900,- Kč / měsíc

7.900,- Kč / měsíc

3 dny v týdnu

7.900,- Kč / měsíc

6.900,- Kč / měsíc

2 dny v týdnu

5.900,- Kč / měsíc

5.500,- Kč / měsíc

1 týden

4.500,- Kč

3.500,- Kč

1 den rozšíření k docházce

700,- Kč

600,- Kč

1 hodina

200,- Kč

200,- Kč

+ ½ den k polodenní docházce

300,- Kč

Školné zahrnuje: péči o dítě ve vzdělávacím centru dle zvoleného rozsahu docházky,
vzdělávací program v bilingvním prostředí (český jazyk, anglický jazyk), vstupné na kulturní a jiné vzdělávací akce – divadelní představení, návštěva muzeí, planetária, narozeninové oslavy, dětský den, návštěvu Mikuláše s andělem, vánoční besídku, zahradní slavnost a jiné krátkodobé akce. Školné dále zahrnuje každodenní předškolní přípravu pro předškoláky dle týdenního rozvrhu. (Pozn. Může být vybírán jednorázový příspěvek na pomůcky – předškolní třída ve výši 1500,- Kč/na celý rok)

Školné nezahrnuje: stravné

Platby: Školné se platí ve stejné měsíční výši po celý školní rok bez ohledu na počet volných dní v měsíci, viz níže Organizace školního roku. Školné je splatné předem, do 20. dne v měsíci, který předchází měsíci docházky, za kterou se školné hradí. Školné se platí na účet číslo: 224 026 525/0300 u ČSOB (při platbě uveďte jméno dítěte a měsíc, za které školné hradíte)

Salomon Family o.p.s. nabízí během roku zájemcům akce nad rámec denního programu ve vzdělávacím centru jako např. plavecký výcvik, školka v přírodě, pobyt na horách, další odpolední kroužky. Přednostně jsou umísťovány děti zapsané do Salomon Family Preschool, zbývající místa jsou pak nabízena dalším zájemcům.

2. CENÍK ŠKOLNÉHO-KRÁTKODOBÁ DOCHÁZKA v rozsahu 1-3 měsíce či docházka na dobu určitou je s příplatkem 20 %

V případě volné kapacity je možno zapsat dítě k docházce kratší než školní rok. Docházka končí ke sjednanému dni bez nutnosti podávat výpověď. Vzdělávací centrum je povinno zajistit a držet volné místo dítěti pouze po dobu, která byla sjednána a uhrazena. Za objednané, ale neodchozené dny či měsíce se školné nevrací, centru náleží školné v plné výši.

Jednorázový registrační poplatek se v případě krátkodobé docházky se nevybírá.
Sourozenecká sleva činí 20
% z celodenního školného za každé dítě.

Docházka

Celodenní 8:00-17:30

Polodenní 8:00-13.00 nebo 12.30-17.30

5 dnů v týdnu

11.880,- Kč / měsíc

10.680,- Kč / měsíc

4 dny v týdnu

10.680,- Kč / měsíc

9.480,- Kč / měsíc

3 dny v týdnu

9480,- Kč / měsíc

8.280,- Kč / měsíc

2 dny v týdnu

7080,- Kč / měsíc

6.600,- Kč / měsíc

1 týden

4500,- Kč

3.500,- Kč

1 den/1/2 den

900,- Kč

700,- Kč (5 hodin)

1 hodina

200,- Kč

200,- Kč

+ ½ den k polodenní docházce

500,- Kč

Školné zahrnuje: péči o dítě ve vzdělávacím centru dle zvoleného rozsahu docházky,
vzdělávací program v bilingvním prostředí (český jazyk, anglický jazyk), vstupné na kulturní a jiné vzdělávací akce – divadelní představení, návštěva muzeí, planetária, narozeninové oslavy, dětský den, návštěvu Mikuláše s andělem, vánoční besídku, zahradní slavnost a jiné krátkodobé akce. Školné dále zahrnuje každodenní předškolní přípravu pro předškoláky dle týdenního rozvrhu. (Pozn. Může být vybírán jednorázový příspěvek na pomůcky – předškolní třída ve výši 1500,- Kč/na celý rok)

Školné nezahrnuje: stravné

Platby: Školné se platí ve stejné měsíční výši po celý školní rok bez ohledu na počet volných dní v měsíci, viz níže Organizace školního roku. Školné je splatné předem, do 20. dne v měsíci, který předchází měsíci docházky, za kterou se školné hradí. Školné se platí na účet číslo: 224 026 525/0300 u ČSOB (při platbě uveďte jméno dítěte a měsíc, za které školné hradíte)

Salomon Family o.p.s. nabízí během roku zájemcům akce nad rámec denního programu ve vzdělávacím centru jako např. plavecký výcvik, školka v přírodě, pobyt na horách, další odpolední kroužky. Přednostně jsou umísťovány děti zapsané do Salomon Family Preschool, zbývající místa jsou pak nabízena dalším zájemcům.

Provoz vzdělávacího centra probíhá od září do června.
V červenci nabízíme zájemcům letní provoz s možností si zvolit rozsah docházky dle potřeby.