nuzky

Metoda dobrého startu

MDS je metodou využivanou v předškolním vzdělávání, která svými cvičeními prohlubuje vztah mezi psychikou a motorikou. Při plnění úkolů dochází u dětí ke spojení poznávacích procesů a motoriky v jeden celek, a to vše za účasti emocionálně motivační sféry. Součástí jemné motoriky je také grafomotorika, jejíž rozvoj je zejména na konci předškolního období velmi důležitý. K ovládání pohybu rukou je nejdůležitější rozvoj cíleného pohybu a úchopu, čož metoda akcentuje ve svých cvičeních.

Základem koncepce je píseň, pohyb a grafický vzor. Nositelem děje je píseň, od které se odvíjí vyprávěný příběh a pohyb. MDS klade důraz na vnímání vlastního těla. Znakem, symbolem každé písně je grafický vzor, k jehož zvládnutí je nutné u dítěte rozvíjet správné zrakové vnímání, rozvoj pravolevé a prostorové orientace a názorné paměti. Grafický vzor koresponduje s rytmickým schématem. Reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a zpěvem dítěte je završením cvičení.

Další informace