krouzky

Volnočasové aktivity: Odpolední kroužky a další služby

Odpolední aktivity v centrech Salomon Preschool:

Nad rámec programu ve školce vám naši lektoři nabízejí odpolední kroužky.
Výši pololetní úhrady a popis náplň jednotlivých kroužků naleznete níže.

Logopedický kroužek s Danielou po 14:15–15:00 1350,- Kč/pololetí/min. 18 lekcí
English Club s Michelle st 14:15–15:00 2160,- Kč/pololetí/min. 18 lekcí
Výtvarný kroužek s Janou čt  14:15–15:00 1850,- Kč/pololetí/min. 18 lekcí vč. materiálu a pomůcek

 

English Club

Kontaktní osoba: lektor Michelle Šebestová, email: salomonfamilyops@gmail.com

Výuka probíhá pod vedením rodilé mluvčí – lektorky centra Salomon Family Preschool.

Rozdělení dětí do skupin je dáno věkem i individuálními znalostmi angličtiny. Max. 10 dětí ve skupině.

U dětí, které po absolvování ukončení docházky Salomon preschool a nastoupily do českých škol, se osvědčilo navázat na dosavadní znalosti angličtiny.

Salomon Family nabízí možnost navštěvovat odpolední pokračující výuku angličtiny individuálně nebo ve skupinkách max. 10 dětí.

Logopedický kroužek

kontaktní osoba: Daniela Petkova, tel.: +420 774 435 317, petkovadaniela18@gmail.com

Pomocí básniček začneme rozvíjet řeč, slovní zásobu, sluchovou paměť, procvičovat hrubou motoriku, také vědomě napodobovat jednoduchý pohyb, povedeme k vytváření početních představ. Budeme se učit vnímat všemi smysly sami sebe i věci okolo nás, ovládat dech, rozvíjet sluch, navzájem spolupracovat a respektovat jeden druhého. Do programu začleníme dechová cvičení a gymnastiku mluvidel. Pomoci uvolňovacích cviků a grafomotorických cvičení se zaměříme na rozvoj jemné motoriky.

Výtvarný kroužek

Kontaktní osoba: Jana Meixnerová tel.: +420 739 639 451, email: janameixner@gmail.com

Výtvarné tvoření pomáhá dítěti objevovat své tvůrčí vlohy, podílí se významně na posílení jeho sebevědomí. Rozvíjí fantazii, kreativitu, pozorovací schopnosti, estetickou vnímavost, vkus dítěte i jemnou motoriku ruky. Každý z nás je jedinečné mistrovské dílo se schopností tvořit, proto i naše výtvory jsou jedinečné originály. Budeme se učit nalézat radost v procesu tvoření a uspokojení z dokončeného díla, učit se oceňovat výtvory druhých. Děti se seznámí s různými výtvarnými technikami, budou tvořit i z méně obvyklých materiálů, používat rozličné nástroje. Hravou formou se seznámí s některými výtvarnými osobnostmi, s jejich dílem, či neobvyklými technikami, které při své tvorbě používají.

Hudební kroužek

Kontaktní osoba: Emília Dršková, email: salomonfamilyops@gmail.com

Čeština pro cizince – individuální výuka dětí – cena 200,-Kč/45 min.

kontaktní osoba: lektor Daniela Petkova, tel.: +420 774 435 317, petkovadaniela18@gmail.com

Individuální výuka češtiny je vhodná pro děti cizinců, kteří nehovoří ani z jedním z používaných jazyků ve školce. Individuální výuku také doporučuje dětem v posledním roce před nástupem do české základní školy ke korekci správné výslovnosti, gramatiky a k rozšíření slovní zásoby.

Hlídání dětí

Kontaktní osoba: Daniela Petkova, tel.: +420 774 435, email: salomonfamilyops@gmail.com

Potřebujete pohlídat Vaše dítě. Rádi byste využili služeb některé z našich lektorek, tak aby Vaše dítě hlídala osoba, kterou znáte Vy i Vaše dítě a vy si tak nerušeně užili klidný večer, kontaktujte nás pro další informace. Minimální cena hlídání je 500,-Kč/za 1-3 hodiny, každá další hodina 150,-Kč. Hlídání přes noc 1500,-Kč/10-12 hodin. V případě, že hlídání končí o půlnoci a později, je požadována úhrada za taxi službu.

po 13:15–14:00
po 14:15–15:00