Salomon Family Preschool

Anglicko-české vzdělávací centrum pro předškolní děti z různých zemí a prostředí.

 • Školní program a metodika
 • Časový rozvrh dne
 • Seznam věcí pro dítě
 • Požadavky k zápisu
 • Školné
 • Informace o zpracování osobních údajů
 • Salomon Family Preschool je soukromá česko-anglická školka s rodilými mluvčími z USA v centru Prahy. Sídlíme v historické budově františkánského kláštera, v krásném prostředí  Františkánské zahrady. Základní principy naší práce s dětmi jsou postaveny na individuálním přístupu k dítěti jako jedinečné osobnosti, kterou se snažíme všestranně rozvíjet. Nabízíme vzdělávání dětí od 3 do 7 let, které si klade za cíl připravit děti co nejlépe na vstup do základní školy, položit základ potřebných znalostí, dovedností a hodnot pro budoucí úspěšné uplatnění v životě. Naleznete u nás profesionální a láskyplné prostředí s individuální přístupem k dětem i k rodičům, se zkušenostmi s předškolní výukou již od roku 2003. Vzdělávání probíhá v bilingvním, anglickém a českém prostředí, kdy rodilý mluvčí je přítomen ve školce každý den.

Salomon Family o.p.s. je obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je služba veřejnosti, proto vám můžeme nabídnout nadstandardní vzdělávání vašich dětí za přiměřené školné.

Rádi Vás i Vaše děti přivítáme v Salomon Family!


více…

Nabízíme

 • malé skupiny dětí – 8 dětí na učitele
 • každodenní program s rodilou mluvčí
 • tematický program vycházející z RVP MŠ
 • intenzivní předškolní přípravu
 • individuální přístup k dětem
 • stálý tým zkušených lektorů
 • vzájemný respekt a úctu k sobě i ostatním
 • odpolední kroužky pro předškoláky i mladší školáky
 • mimoškolní akce – divadla, výstavy, výlety, plavání
 • pobyty na horách, školky v přírodě, přespávání ve školce

Další informace