Salomon Family o.p.s.

Obecně prospešná společnost Salomon Family je neziskovou organizací.

Předmětem činnosti společnosti jsou tyto služby:

  • vzdělávání dětí předškolního věku (3-7 let) v multikulturním prostředí
  • volnočasové aktivity
  • podpora vztahu rodičů a dítěte
  • konzultace v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže
  • pořádání ozdravných a sportovních činností a pobytů
  • podpora kulturně-vzdělávacích akcí
  • výuka anglického jazyka
  • sdružování rodičů se zájmem o alternativní formy vzdělávání
  • spolupráce s nadacemi a mateřskými centry, které mají ve svém programu stejné cíle

 

Další informace

Uložit

Uložit

Uložit