Salomon Family, vzdělávací centrum pro předškoláky v Praze

  • Připravujeme děti na úspěšný vstup do školy
  • Respektujeme názory a potřeby dětí
  • Podporujeme jejich zdravé sebevědomí
  • Učíme je objevovat v lidech pozitivní hodnoty
  • Rozvíjíme osobnost dítěte v multikulturním prostředí