Rozvoj prosociálního cítění

Kdo z rodičů by nechtěl mít nebojácné, ale vstřícné, komunikativní a laskavé dítě, které umí rozlišovat, co je dobré a špatné a umí pomáhat druhým?

Prosociální výchova posiluje důstojnost dítěte, vede k laskavým, dobrým mezilidským vztahům, pěstuje dobré, pozitivní vlastnosti člověka, učí toleranci a schopnosti vcítit se do pocitů druhých. Je důležité si s dětmi povídat o tom, co cítí a proč, diskutovat o problémech i emocích. Společně hledáme příčiny svých pocitů a způsoby, jak s nimi zacházet (především u emocí negativních). Dětské emoce jsou velmi silné, děti se většinou neumějí přetvařovat.

Našim cílem je vytvářet vhodné podmínky pro rozvoj důležitých společenských funkcí, a to např. učit se spolupracovat, respektovat právo druhých, mít rád své blízké a dokázat se vcítit do jejich potřeb a prožitků. Prožívat radost ze společného úspěchu. Rozvíjet dětské přátelství. Pomoci a naučit děti, jak řešit spory a konflikty.

Další informace